Translate

 
Ever Wondered?
       
   कधी वाटलं होतं का ?
            असेही दिवस येतील? 
   माणस एकमेकांना भेटायला तरसतील,,,,,,

          कधी वाटलं होतं का ? 
          माणसांच्या गर्दीतुन
          माणूसच गायब होईल ?
          सगळे ऐश्वर्य असुनही 
          माणूस एकटा होईल ?
  
          कधी वाटल होत का 
           असही होईल ?
          गावांमध्ये व सोसायट्यांमधून  एकमेकांशी 
         टाळ्या देत मारलेले संवाद 
          नाहीसे होतील, ,,,,,, ?
        आपलीच जिवाभावाचे लोक आपल्याला लांबूनच राम राम ठोकून निघून जातील.  

   कधी वाटलं होतं का ?
  अंगणात खेळणारी ,,,,,,,
  हसणारी मुल,,,,
  दंगा करणारी मुलं ,,,,,,
  आपापल्या घरात बंदिस्त 
   होतील, ,,,

कधी वाटलं होतं का ?
एकेकाळी गर्दीने बहरलेले रस्ते 
असे अचानक ओस पङतील .
हाॅटेल मधुन येणारे सुवास
हसणारे खिदळनारे आवाज ,,,
लुप्त होतील  ?
 
कधी वाटलं होतं का ?
युगानुयुगे चालत आलेली परंपरा 
सुध्दा आज बंद झाली ..
देव देवतांना सुद्धा बंदिस्त राहावे 
लागले . 
कधी वाटलं होतं का ?
भले विज्ञान.  तंत्रज्ञान आज 
कितीही पुढे गेलं ,,,
चंद्रावर जरी जाऊन पोचलं,,,,
तरी सुद्धा एवढ्या क्षुद्र अशा ,,,
विषाणू पुढे.  निसर्गापुढे ,,,
माणूस एकदिवस असा नतमस्तक होईल  ?

कधी वाटलं होतं का ?
   

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने